Predstavitev

PO Ložno Sv. Florijan je nastalo pred leti, to je 23. 06. 2000. Sam začetek ustanavljanja pa bi lahko premaknili več let nazaj. Povod za samoustanovitev je bila velika želja po osvojitvi našega najvišjega vrha, Triglava. Nekateri sedanji člani smo bili namreč prisiljeni biti člani okoliških planinskih društvih, največ v PD Boč Kostrivnica. Tako smo začeli organizirano obiskovati naše gore.

Beseda o ustanovitvi lastnega PD je postajala vse glasnejša. Tako je leta 2000 prišlo na pobudo nekaj zagnanih ljubiteljev naših planin, do resnih priprav za ustanovitev planinskega društva.
Prvi ustanovni občni zbor je bil 23. Junija 2000. Da je bila odločitev za nastanek društva bila pravilna, potrjuje velik obisk občnega zbora in včlanitev preko 100 članov.
Prvo leto smo delovali pod mentorstvom PD SLOGA Rogatec, za kar smo jim zelo hvaležni in se jim za pomoč tudi lepo zahvaljujemo. Kot polnovredni èlani smo bili sprejeti v Planinsko zvezo Slovenje in Savinjski meddruštveni pdbor na seji PZS, dne 29. 06. 2001.
Začetno delo društva je temeljilo predvsem na pohodništvu v nizkogorju, obiskali pa smo tudi nekaj visjih vrhov.
Plan dela društva pa ne zajema samo pohode, ki se vrstijo vsaj enkrat mesečno skozi vse leto. V domačem kraju sodelujemo pri vseh pomembnih akcijah:
- ob krajevnem prazniku na Florjanovo
- s cerkvenimi pevci ob šmarničnih pobožnostih
- v različnih čistilnih akcijah, zlasti skrbimo za čisto in urejeno Ložno
- ob različnih prireditvah v kraju
- sodelovanje s cerkvijo Sv. Florijan
- tradicionalni Anin pohod, na katerem se nam pridruži veliko ostalih krajanov
- udeležujemo se češnjevega pohoda od Boča do Donačke gore s PD Sloga Rogatec
- v jeseni vsako leto organiziramo družabno srečanje – kostanjev piknik
- v decembru organiziramo tradicionalni pohod preko Boča do cerkve sv. Lucije v Studenice

Veliko truda in ogromno prostovoljnega dela je bilo potrebno za obnovo mežnarije na Ložnem. Leta 2002 smo z gospodom Viktorjem Vrataričem sklenili najemno pogodbo z dobo 30 let, da lahko souporabljamo prostore v mežnariji na Ložnem za potrebe društva. Stavba je bila takrat v zelo slabem stanju. Potrebna je bila temeljite prenove. Delo pridnh rok članov društva in tudi nekaterih prostovolcev je obrodilo vidne sadove. Mežnarija ima sedaj povsem prenovljeno podobo, obnovljena je skoraj v celoti, hkrati pa smo uspeli obdržati prvotno podobo stavbe, ki se vključuje v celotni ambient ob cerkvi na Ložnem. Kot pri vsakem delu je bila tudi pri tej obnovi potrebna dobra organizacija. Zato gre velika zahvala odboru za obnovo mežnarije pod vodstvom g. Ivana Tramška.

Dobro pa vemo, da planinska društva, posebno manjša ne razpolagajo z večjimi finančnimi sredstvi. Pri tem delu so zelo zaslužni tudi vsi, ki so v kakršni koli obliki pomagali pri obnovi mežnarije. Hvala vsem, ki so darovali različne vrste gradbenega materiala, opravili zastonj številne prevoze, samostojno izvajali vsa obrtniška dela in tudi vsem, ki so pri teh delih sodelovali. Posebna zahvala gre občini Rogaška Slatina, KS Sv. Florijan, podjetjem in obrtnikom iz Sv. Florijana, Rogaške Slatine in drugod.
Ob izvrševanju planiranega letnega načrta in nalog za naslednje daljše obdobje želimo razširiti aktivnosti tudi na:
- poglobiti sodelovanje z vsemi društvi v kraju
- poglobiti sodelovanje s sosednjimi planinskimi društvi
- pridobiti mlajše člane in se z njimi aktivno ukvarjati
- narediti več na izobraževabju članstva
- pridobiti več finančnih sredstev
- postavitev novega kozolca ali obnovitev starega pri mežnariji na Ložnem
- vzdrževati obnovljeni object in urejati okolico
Društvo si bo še naprej prizadevalo, da bi člani društva in tudi ostali krajani spoznali pomen planinskega društva. Pri prostovoljnem delu in načrtovanih akcijah želimo več razumevanja in posluha, saj gre za skupno dobro. Vemo namreč, ko naredimo kaj za skupno dobro, naredimo s tem tudi veliko dobrega zase.
Narava nam ponuja toliko lepega, da naše oko vsega sploh ne zazna. Vzamimo si čas in kdaj pohitimo v njen neskončen objem. Za vse kar nam nudi bodimo hvaležni in ne dovolimo, da jo uničujemo z vsakdanjimi posegi v njeno dušo.

Za PD Ložno Sv. Florijan
Jožef Colnerič

Pristopna izjava

Se tudi vi želite pridružiti našemu planinskemu društvu?

Prijavnica...